Foto: Folio

Klart Lederskap

Organisasjoner og bedrifter i vår tid endrer seg raskt og kravene til fleksibilitet øker. Evnen til å skape gode relasjoner med kolleger så vel som med kunder og samarbeidspartnere har derfor blitt en avgjørende suksessfaktor. For å lykkes med dette kreves det et sett med ferdigheter. Dette er utgangspunktet for Klart Lederskap. Klart Lederskap gir organisasjonen et felles verdigrunnlag for å lede utvikling og skape resultater i et partnerskap.

Les mer om Klart Lederskap »

 

Han har oppskriften på fornøyde medarbeidere

Intervju med Gervase Bushe, opphavsmannen til Klart Lederskap.
Svenska Dagbladet Näringsliv Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. 20. august 2012

 

Frokostseminar 13. januar

Vi inivterer til frokostseminar med tema hvordan skape holdbare og prestasjonsorienterte relasjoner.

les mer her 

BESTILL BOKEN KLART LEDERSKAP

Hva hendte egentlig med det lovende samarbeidet med din sjef, dine kolleger og medarbeidere? På tross av gode intensjoner gjør skjulte agendaer, uoppklarte konflikter og misforståelser at ambisjonen om et vellykket partnerskap bortfaller.

I den reviderte utgaven tar Gervase R. Bushe sine ideer og forskningsresultater ett skritt videre. Han utvikler ideer om de ferdigheter som trengs for å utvikle et vellykket samarbeid og partnerskap.

Les mer og bestill»

ÅPNE PROGRAMMER

5000 deltakere har gått Klart Lederskap i Skandinavia.

Informasjon om aktuelle datoer for åpne programmer.

Les mer »

KLART LEDERSKAP C/O IML  |  RIDDERVOLDSGATE 4  | 0256 OSLO   |  + 47 22 54 34 20  |  MEDSKAPENDE@IML.NO