Foto: Folio

Klart Lederskap

Fremgangsrike team og organisasjoner har et samarbeid bygd på partnerskap. Gjennom å skape klarhet rundt mål samt avhengighet og tillit til hverandre kan man sammen skape resultater.

Det handler om å utnytte gruppens samlede kompetanse, kunne møtes med ulike standpunkter og perspektiv, og lære underveis i arbeidet. Utviklingsprogrammet Klart Lederskap er utviklet av den kanadiske professoren Gervase R. Bushe, Clear Learning Ltd., Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og kom til Norge i 2008. I Norge har mer enn 130 deltakere gjennomført programmet. I Sverige har programmet gått siden 2004, og hatt mer enn 5000 deltakere. Kursmetoden har dokumentert en positiv effekt på deltakernes lederarbeid. Metoden beskrives av Bushe i boken Klart Lederskap (Fagbokforlaget).

En tidligere deltakers erfaringer

"Takk for fire intensive, krevende og stimulerende dager i forbindelse med kurset Klart Lederskap. Kursdagene ga mange intense aha-opplevelser og sannhetens øyeblikk. Med enkle, varierte varktøy og øvelser har jeg fått økt bevissthet om egen atferd og et grunnlag for kontinuerlig evaluering av egen kommunikasjon og samarbeid i relasjoner til kolleger og medarbeidere. Takk til de inspirerende kurslederne Jan Henrik og Petter som har en intens og aktiv, men herlig, uformell form som skaper en trygg atmosfære i gruppen."

Pål Jacobsen, organisasjonsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten


Klart Lederskap gjennomføres kun av lisensierte instruktører.


BESTILL BOKEN KLART LEDERSKAP

Hva hendte egentlig med det lovende samarbeidet med din sjef, dine kolleger og medarbeidere? På tross av gode intensjoner gjør skjulte agendaer, uoppklarte konflikter og misforståelser at ambisjonen om et vellykket partnerskap bortfaller.

I den reviderte utgaven tar Gervase R. Bushe sine ideer og forskningsresultater ett skritt videre. Han utvikler ideer om de ferdigheter som trengs for å utvikle et vellykket samarbeid og partnerskap.

Les mer og bestill»

ÅPNE PROGRAMMER

5000 deltakere har gått Klart Lederskap i Skandinavia.

Informasjon om aktuelle datoer for åpne programmer.

Les mer »

KLART LEDERSKAP C/O IML  |  RIDDERVOLDSGATE 4  | 0256 OSLO   |  + 47 22 54 34 20  |  MEDSKAPENDE@IML.NO