Hvordan påvirker Klart Lederskap konflikthåndteringsevnen?

Sammendrag av forskningsartikkel: «Engaging Conflict: The impact of Clear Leadership training on how people think about conflict and its management”, Gervase Bushe, Simon Fraser University (2006).

Denne forskningsstudien påviser betydningen av Klart Lederskap for å forandre synet på konflikter og muligheten for å håndtere konflikter.

Ledere fra en institusjon i helsevesenet deltok i et lederskapsprogram der Klart Lederskap utgjorde hoveddelen. Et randomisert utvalg av disse lederne (38 stk.) gjennomgikk intervjuer og ble bedt om å svare på spørreskjemaer om deres syn på konlfikter og måten de håndterte konfliktene på, før og etter deltakelse i programmet.

Resultatene som fremkom viste at ledernes syn på konflikter ble forandret i løpet av programmet. Det gikk fra å være basert på at konflikter er et resultat av personlige motsetninger, selvmotsigelser i mål eller konkurrerende interesser, såkalt «interest based conflict», til å være en «story based conflict». Sistnevnte betyr at konflikter ses på som en måte å skape en forståelse av en vanskelig relasjon, vi skaper vår egen fortelling om konflikten.

Denne post-modernistiske tilnærmingen til konflikter ble implisitt formidlet i programmet, og dette narrative synet og hvordan vi skaper mening i konflikten og handler ut i fra denne meningsforståelsen er også en grunnleggende idé i Klart Lederskap.

Studien viser også hvordan deltakernes evne til å håndtere konflikter økte samt deltakernes faktiske konfliktløsning, da de endret sin grunnleggende tilnærming til konflikten til «story based». Dette er til forskjell fra ledere som fremdeles beholdt oppfatningen av konflikter som «interest based».

65 % av deltakerne oppga at de brukte sin nye forståelse og verktøy til å håndtere konflikter mellom individer og grupper. 45 % coachet andre i å effektivt håndtere konflikter.

Last ned Pdf, 381 kB, åpnes i nytt vindu. (Pdf, 381 kB)

BESTILL BOKEN KLART LEDERSKAP

Hva hendte egentlig med det lovende samarbeidet med din sjef, dine kolleger og medarbeidere? På tross av gode intensjoner gjør skjulte agendaer, uoppklarte konflikter og misforståelser at ambisjonen om et vellykket partnerskap bortfaller.

I den reviderte utgaven tar Gervase R. Bushe sine ideer og forskningsresultater ett skritt videre. Han utvikler ideer om de ferdigheter som trengs for å utvikle et vellykket samarbeid og partnerskap.

Les mer og bestill»

ÅPNE PROGRAMMER

5000 deltakere har gått Klart Lederskap i Skandinavia.

Informasjon om aktuelle datoer for åpne programmer.

Les mer »

KLART LEDERSKAP C/O IML  |  RIDDERVOLDSGATE 4  | 0256 OSLO   |  + 47 22 54 34 20  |  MEDSKAPENDE@IML.NO