Engaging Thought Leaders
- et intervju med Gervase Bushe

Et intervju med Gervase Bushe, professor i lederskap og organisasjonsutvikling og adm. dir. for Clear Learning Ltd.

I denne artikkelen beskriver Gervase Bushe hvorfor vi finner det vanskelig å opprettholde samarbeidende organisasjoner (collaborative organizations) og hva man kan gjøre for å unngå de problemene som er årsakene.

Gervase beskriver strategier for å bygge langvarige partnerskap. Det handler blant annet om at en leder må være tydelig når han/hun formidler sine tanker og intensjoner, og samtidig vise interesse og få andre til å ærlig beskrive sine synspunkter. Lederen må utvikle sin evne til å skape relasjoner basert på åpenhet, ærlighet og respekt. Lederen må ha en anerkjennende tilnærming og se potensial, styrker og muligheter hos andre.

I artikkelen drøftes også noe fra Gervase sin bok Klart Lederskap: Effektivt samarbeid og robust partnerskap på jobben som omhandler mentale kart. Våre mentale kart påvirker hvordan vi oppfatter og tolker omgivelsene. Gervase beskriver «Cardwork» som er en metode som hjelper å synliggjøre og beskrive våre mentale kart.

Last ned Pdf, 561.8 kB, åpnes i nytt vindu. (Pdf, 561.8 kB)

BESTILL BOKEN KLART LEDERSKAP

Hva hendte egentlig med det lovende samarbeidet med din sjef, dine kolleger og medarbeidere? På tross av gode intensjoner gjør skjulte agendaer, uoppklarte konflikter og misforståelser at ambisjonen om et vellykket partnerskap bortfaller.

I den reviderte utgaven tar Gervase R. Bushe sine ideer og forskningsresultater ett skritt videre. Han utvikler ideer om de ferdigheter som trengs for å utvikle et vellykket samarbeid og partnerskap.

Les mer og bestill»

ÅPNE PROGRAMMER

5000 deltakere har gått Klart Lederskap i Skandinavia.

Informasjon om aktuelle datoer for åpne programmer.

Les mer »

KLART LEDERSKAP C/O IML  |  RIDDERVOLDSGATE 4  | 0256 OSLO   |  + 47 22 54 34 20  |  MEDSKAPENDE@IML.NO