Hva er det som leder til kunnskapsoverføring av den «myke kunnskap» fra Klart Lederskapstrening?

Sammendrag av casestudie: “Leadership Development Training Transfer: A case Study of Post- Training Determinants”. Journal of Management Development,   Gilpin-Jackson, Y. & Bushe, G, (2007).

En litteraturstudie, kvantitative analyser og intervjuer med deltakere i et lederskapsprogram viste at faktisk bruk av nye ferdigheter påvirkes av andre faktorer enn deltakernes evaluering av opplæring og utvikling.

Antall deltakere fra samme bedrift som gjennomgår programmet er en faktor, at den egne lederen går på kurset en annen. Sosial støtte, som oppmuntring eller positive tilbakemeldinger, er assosiert til positiv evaluering av programmet, men ikke til den faktiske bruken av ny kunnskap.

Det å få se andre praktisere den nye kunnskapen «in action» og få mulighet til å coache hverandre i å lære var faktorer som påvirket faktisk læring og bruk av nye kunnskaper positivt.

Studien viser den positive betydningen av Klart Lederskaps pedagogikk og kunnskapsoverføring, for å bringe kursets faktiske resultater ut i organisasjonen.

Last ned Pdf, 222.7 kB, åpnes i nytt vindu. (Pdf, 222.7 kB)

BESTILL BOKEN KLART LEDERSKAP

Hva hendte egentlig med det lovende samarbeidet med din sjef, dine kolleger og medarbeidere? På tross av gode intensjoner gjør skjulte agendaer, uoppklarte konflikter og misforståelser at ambisjonen om et vellykket partnerskap bortfaller.

I den reviderte utgaven tar Gervase R. Bushe sine ideer og forskningsresultater ett skritt videre. Han utvikler ideer om de ferdigheter som trengs for å utvikle et vellykket samarbeid og partnerskap.

Les mer og bestill»

ÅPNE PROGRAMMER

5000 deltakere har gått Klart Lederskap i Skandinavia.

Informasjon om aktuelle datoer for åpne programmer.

Les mer »

KLART LEDERSKAP C/O IML  |  RIDDERVOLDSGATE 4  | 0256 OSLO   |  + 47 22 54 34 20  |  MEDSKAPENDE@IML.NO