Hvordan kan Klart Lederskap påvirke individenes og organisasjonens evner?

Sammendrag av evalueringsstudie Klart Lederskap: ”Evaluating Clear Leadership’s Impact on Individual- & Organizational Performance” av Gervase Bushe, Simon Fraser University (2006).

Denne studien beskriver hvordan deltakere i kurset Klart Lederskap påvirker individenes og organisasjonens evner (performance).

Intervjuer ble utført med deltakere, noe som utgjorde et kvalitativt og kvantitativt underlag for studien. Studien viser blant annet stor kunnskapsoverføring av evner til den daglige virkeligheten.

Over 40 % av deltakerne rapporterte at de bruker den nye kunnskapen daglig eller hele tiden, mest populært var opplevelseskuben, det beskrivende selvet og det nysgjerrige selvet.

Utrolig nok sa alle deltakerne at deres effektivitet som ledere hadde blitt påvirket positivt. 60 % oppga eksempler som viste at de hadde blitt mer effektive.

Flere deltakere mente at selv om det ikke var gått tilstrekkelig med tid før tidspunktet for intervjuene for at man skulle kunne se resultater på organisasjonsnivå, så kunne mer enn halvparten identifisere forbedret organisatorisk ytelse («performance») i form av blant annet en friskere arbeidsplass og forbedret oppslutning rundt organisasjonens mål.

Påvirkning etter programmet Klart Lederskap:

  • 40 % brukte sine nye ferdigheter daglig eller hele tiden
  • 70 % beskrev at de opplevde «empowerment»
  • 76 % tilskrev programmet betydningen «outstanding»
  • 100 % rapporterte at de nå var bedre ledere
  • 95 % håndterte konflikter gjennom å benytte ferdigheter fra Klart Lederskap
  • 54 % påviste fordeler for organisasjonen

Last ned Pdf, 737.2 kB, åpnes i nytt vindu. (Pdf, 737.2 kB)

BESTILL BOKEN KLART LEDERSKAP

Hva hendte egentlig med det lovende samarbeidet med din sjef, dine kolleger og medarbeidere? På tross av gode intensjoner gjør skjulte agendaer, uoppklarte konflikter og misforståelser at ambisjonen om et vellykket partnerskap bortfaller.

I den reviderte utgaven tar Gervase R. Bushe sine ideer og forskningsresultater ett skritt videre. Han utvikler ideer om de ferdigheter som trengs for å utvikle et vellykket samarbeid og partnerskap.

Les mer og bestill»

ÅPNE PROGRAMMER

5000 deltakere har gått Klart Lederskap i Skandinavia.

Informasjon om aktuelle datoer for åpne programmer.

Les mer »

KLART LEDERSKAP C/O IML  |  RIDDERVOLDSGATE 4  | 0256 OSLO   |  + 47 22 54 34 20  |  MEDSKAPENDE@IML.NO